Kategorijas
Uncategorized

Palielinās teritorija, kur ir ierobežojumi medību organizēšanā

Screen Shot 2014-10-17 at 09.52.41Ņemot vērā jaunus saslimšanas gadījumus mežacūku populācijā ar Āfrikas cūku mēri,  Valsts meža dienests ir veicis grozījumus 2014. gada 16. septembra rīkojumā Nr. 156 „Par ierobežojumiem medību organizēšanā” un tas nozīmē, ka ierobežojumi medību organizēšanā attiecas vēl uz 7 pagastiem.

Papildināts pagastu saraksts, kur nav atļautas medības ar dzinējiem vai traucēšanu un tajā ir iekļauti 5 pagasti Dienvidlatgales  virsmežniecības uzraugāmajā teritorijā – Nīcgales,  Rožkalnu, Rudzātu, Turku, Upmalas un 2 pagasti Sēlijas virsmežniecības uzraugāmajā teritorijā – Atašienes un Vīpes.

Tagad medības ar dzinējiem un traucēšanu kopumā nav atļautas 118 pagastos Latgalē, Vidzemē un Sēlijā.  Un, tie ir sekojošās medību platībās:

  • Austrumlatgales virsmežniecībā – Audriņu, Bērzgales, Blontu, Briģu, Ciblas, Cirmas, Čornajas, Dricānu, Griškānu, Ilzeskalna, Isnaudas, Istras, Kantinieku, Kaunatas, Lauderu, Lendžu, Līdumnieku, Mežvidu, Mērdzenes, Nautrēnu, Nirzas, Ņukšu, Ozolaine, Ozolmuižas,  Pasienes, Pildas, Pureņu, Pušmucovas, Rundēnu, Sakstagala, Stoļerovas, Stružānu, Verēmu, Zaļesjes, Zvirgzdes pagastos;
  • Centrālvidzemes virsmežniecība – Aronas, Bērzaunes, Kalsnavas, Lazdonas, Ļaudonas, Mārcienas, Mētrienas, Praulienas, Vestienas pagastos;
  • Dienvidlatgales virsmežniecībā – Aglonas, Ambeļu, Andrupenes, Andzeļu, Asūnes, Aulejas, Bērziņu, Biķernieku, Dagdas, Demenes, Dubnas, Ezernieku, Grāveru, Indras, Izvaltas, Kalkūnes, Kalniešu, Kalupes, Kaplavas, Kastuļinas, Kombuļu, Konstantinovas, Krāslavas, Ķepovas, Laicesas, Līksnas, Maļinovas, Mākoņkalna, Medumu, Naujienes, Nīcgales,  Piedrujas, Pelēču, Pušas, Robežnieku, Rožkalnu, Rudzātu, Salienas, Skaistas, Skrudalienas, Svariņu, Šķaunes, Šķeltovas, Tabores,  Turku, Upmalas, Ūdrīšu, Vaboles, Vecsalienas, Višķu pagastos;
  • Sēlijas virsmežniecībā – Aiviekstes, Atašienes, Krustpils, Kūku, Mežāres, Variešu, Vietalvas, Vīpes pagastos;
  • Ziemeļaustrumu virsmežniecībā – Vijciema pagasts;
  • Ziemeļvidzemes virsmežniecībā – Brenguļu, Burtnieku, Ērģemes, Ēveles, Jērcēnu, Jeru, Kauguru, Kārķu, Ķoņu, Naukšēnu, Plāņu, Rencēnu, Trikātas, Valkas, Valmieras pagastos.

Šajās teritorijās medībās nav atļauts izmantot šķirnes medību suņus, izņemot medījot ar šķirnes medību suni alās vai izmantojot ievainota dzīvnieka atrašanai, kad šķirnes medību suns ir pavadā.

Izstrādāja lmkasuni

Latvijas mednieki un viņu šķirnes medību suņi.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s